нүүрсний уурхайн хувцас худалдаж авахаар хайж байна