дискний нүүрстөрөгчийн давхар ислийг фосфат баяжуулахад хэрхэн яаж шүүх вэ