krebs gmax гидроциклон нь хэсгүүдийг нөхөн сэргээдэг