Өмнөд Африкт гар уул уурхайн үйлдвэрийн худалдаа илгээх