ZAKRES USŁUG

 • przyłącza energetyczne
 • instalacje elektryczne 
 • remonty i modernizacje oraz naprawy instalacji elektrycznych
 • podliczniki 
 • instalacje odgromowe
 • instalacje antyoblodzeniowe schodów i podjazdów
 • instalacje pod systemy alarmowe
 • instalacje pod lokalne sieci komputerowe
 • instalacje głośnikowe
 • instalacje domofonowe i wideofonowe
 • instalacje TV-SAT
 • pomiary okresowe i powykonawcze instalacji elektrycznych

Posiadam atestowany sprzęt do pomiarów elektrycznych ze świadectwem wzorcowania.

Na kompleksowo wykonane usługi udzielam gwarancji.

Załatwiam wszelkie formalności w zakładzie energetycznym.